Βιογραφικό


Περίληψη Βιογραφικού Καθηγητή Γρηγόρη A. Μακρίδη
T. +35799222701

Ο Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ. και μέλος της Επιτροπής
Παιδείας. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1961 από γονείς με καταγωγή από Ύψωνα-Λόφου και Τριμίκλινη,
είναι νυμφευμένος με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος της Δ’ Αστικής Λεμεσού και του Γ΄ Γυμνασίου Αγίου
Ιωάννη Λεμεσού. Είναι κάτοχος Πτυχίου, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου στα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά τους οποίους απέκτησε με πλήρη υποτροφία στις Η.Π.Α. Ως Ακαδημαϊκός, δίδαξε
Μαθηματικά και διετέλεσε Κοσμήτορας σε διάφορα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από
το 1986 μέχρι και σήμερα. Εργάστηκε ως εκπαιδευτής εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της
Κύπρου (1995-2000) και διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του
Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (2007-
2016). Από το 2017 συνεργάζεται με διάφορα Κυπριακά και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως επισκέπτης
καθηγητής και ερευνητής. Έχει 100άδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά
συνεδρίων και στον τύπο. Από το 2002 έχει συντονίσει 17 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα και συμμετοχή
ως εταίρος σε περισσότερα από άλλα 50. Οι δημιουργίες και καινοτομίες στις οποίες συνεισφέρει
αφορούν στη Σχολική Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε έργα κοινωνικής προσφοράς όπως στήριξη νέων με ειδικές ανάγκες και
στήριξη προσφύγων για ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενσωμάτωση. Συμμετέχει επίσης ενεργά στο δίκτυο
SupportCY για την κοινωνική και οικονομική ευημερία της Κύπρου.
Είναι ιδρυτής και οργανωτής διαφόρων διεθνών μαθητικών, ακαδημαϊκών και επιστημονικών συνεδρίων
και διαγωνισμών. Προέδρευσε οργανωτικών επιτροπών σε πάνω από 70 συνέδρια και από το 1995 έχει
οργανώσει πάνω από 150 εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι εθελοντής και πρόεδρος της
Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας για πέραν των 20 ετών, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συντονιστών
ERASMUS (EAEC), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (EACG), διετέλεσε
πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (MASSEE) για 6 χρόνια, είναι
πρόεδρος του Ιδρύματος Θαλής Κύπρου και μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής
Μαθηματικής Εταιρείας. Είναι επίσης μέλος της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και
την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμπνευστής του ERASMUS+ Barometer κινητικότητας το
οποίο υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συντονιστών ERASMUS. Έχει αναγνωριστεί και
βραβευθεί διεθνώς με διάφορα βραβεία μεταξύ των οποίων το «Βραβείο για εξαιρετικά επιτεύγματα
στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».